Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 3 (Environmental Awareness Part 3 Czech)
Interactive

Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 3 (Environmental Awareness Part 3 Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 21, 2019

Course Description

Toto je třetí část třídílného kurzu vytvořeného za účelem propagace takového způsobu práce, který je ve vztahu kživotnímu prostředí odpovědný a vsouladu sobecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Ve třetí části se budeme zabývat ekologickými oblastmi, které náleží do regulace agenturou OSHA, prvky krizového akčního plánu, nejdůležitějšími postupy reakce na únik či požár, požadavky vztahujícími se na skladování nebezpečných chemických látek a záležitostmi, které souvisí smanipulací schemickými látkami. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Course Objectives

  • Identify OSHA-regulated environmental issues;
  • List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response;
  • Discuss the major steps in spill and fire response;
  • List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals;
  • Identify issues related to handling chemicals

Course Duration

30 Minutes

;