Świadomość ekologiczna część 3 (Environmental Awareness Part 3 Polish)
Interactive

Świadomość ekologiczna część 3 (Environmental Awareness Part 3 Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 15, 2019

Course Description

Trzecia, ostatnia część kursu ma na celu promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Omówione zostały w niej kwestie środowiskowe regulowane przez agencję OSHA, elementy planu działania w sytuacjach zagrożenia, najważniejsze etapy usuwania wycieków i gaszenia pożarów, wymagania dotyczące magazynowania niebezpiecznych chemikaliów i zasady obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Course Objectives

  • Identify OSHA-regulated environmental issues
  • List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response
  • Discuss the major steps in spill and fire response
  • List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals
  • Identify issues related to handling chemicals

Course Duration

30 Minutes

;