Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 1 (Environmental Awareness Part 1 Czech)
Interactive

Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 1 (Environmental Awareness Part 1 Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 21, 2019

Course Description

Představte si, co by se stalo, kdyby společnost naložila snebezpečným odpadem či chemickými látkami nesprávným způsobe a způsobila škody na životním prostředí nebo úraz pracovníka? Důsledky pro společnost, váš pracovní poměr nebo dokonce i život samotný by mohly být obrovské. Účelem toho třídílného školicího modulu je pomoci vám pracovat způsobem, který je ve vztahu k životnímu prostředí odpovědný a vsouladu sobecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Část 1 definuje ekologické cíle, účel systému řízení ochrany životního prostředí, problémy související sochranou životního prostředí, jako např. nakládání snebezpečným odpadem, srážková voda, postupy řízení při nakládání sprůmyslovým odpadem. Videálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří musí při práci dodržovat předpisy pro oblast ochrany životního prostředí.

Course Objectives

  • Identify our environmental mission and goals;
  • State the purpose of an environmental management system (EMS);  
  • Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification;
  • Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and storm water;
  • List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Course Duration

35 Minutes

;