Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 2 (Environmental Awareness Part 2 Czech)
Interactive

Informovanost v oblasti ochrany životního prostředí Část 2 (Environmental Awareness Part 2 Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 21, 2019

Course Description

Toto je druhá část třídílného kurzu vytvořeného za účelem propagace takového způsobu práce, který je ve vztahu k životnímu prostředí odpovědný a souladu s obecně platnými zákony a předpisy vztahujícími se na ochranu životního prostředí. Tato druhá část se zabývá ekologickými záležitostmi regulovanými agenturou EPA, které se týkají emisí do vzduchu, správou stacionárních skladovacích nádrží, použitého oleje a běžného nebezpečného odpadu a osvědčenými postupy, jak tyto záležitosti řešit. Ideálním žákem je každý, kdo musí dodržovat předpisy o životním prostředí v práci.

Course Objectives

  • Identify additional EPA-regulated environmental issues for air emissions, stationary storage tanks management, used oil and universal waste;
  • State best management practices (BMPs) for dealing with these issues

Course Duration

27 Minutes

;