Zápalné a hořlavé kapaliny - Globální (Flammable and Combustible Liquids - Global Czech)
Interactive

Zápalné a hořlavé kapaliny - Globální (Flammable and Combustible Liquids - Global Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

Ropa je zápalná kapalina, kterou prakticky každý používá jako palivo do automobilů. Ovšem zápalné a hořlavé kapaliny jsou nebezpečné. I tak jednoduchá činnost, jako bezprostřední uložení kapaliny do skříně pro skladování hořlavých kapalin, může představovat rozdíl mezi životem a smrtí. Tento kurz se zabývá riziky souvisejícími se zápalnými a hořlavými kapalinami a obecnými bezpečnostními postupy, jako je řádné skladování a používání. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Course Objective

  • Define the properties of flammable and combustible liquids
  • Explain the risks associated with flammable and combustible liquids
  • Select correct general safety procedures for working around flammable and combustible liquids
  • Identify proper storage methods for flammable and combustible liquids
  • Recognize violations of flammable and combustible liquid safety principles and procedures

Course Duration

22 Minutes

;