ความปลอดภัยในการใช้เครนเหนือศีษะและเครนยกขาสูง - ทั่วโลก (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Thai)
Interactive

ความปลอดภัยในการใช้เครนเหนือศีษะและเครนยกขาสูง - ทั่วโลก (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

 Course Description

ทุกคนที่ปฏิบัติงานที่ใช้เครนต้องตระหนักถึงความไม่ประมาท ในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น การล้มลง, อุบัติเหตุทางไฟฟ้า, การตกไส่หัว และเหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ การใช้เครนเหนือศีษะและเครนยกขาสูง นั้นมีประโยชน์และอำนวยความสะดวกได้อย่างมากมายแต่มันก็สามารถทำให้เกิดเหตุร้ายแรงได้เช่นกัน การใช้งานที่อย่างถูกวิธีและมีการดูและรักษาเครนให้อยู่ในสภาพดีนั้นจะสามารถป้องกันตัวผู้ใช้งานและเพื่อร่วมงานให้ปลอดภัยได้ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่ใช้เครนและหัวหน้างานที่เป็นที่ปรึกษาต่างๆ

Course Objective

  • Identify the crane components you need to formally inspect and the frequency at which you need to inspect them
  • Recall safe crane operating procedures
  • Recognize safe and unsafe crane components and working conditions

Course Duration

37 Minutes

;