Bezpieczna obsługa suwnic i suwnic bramowych - Globalna (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Polish)
Interactive

Bezpieczna obsługa suwnic i suwnic bramowych - Globalna (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 18, 2019

Course Description

Wszystkie osoby pracujące z dźwignicami wiedzą, że nie należy ignorować codziennych zagrożeń związanych z runięciem, wypadkami związanymi z instalacją elektryczną, upadkami i innymi poważnymi w skutkach wypadkami. Siła i moc suwnic, suwnic bramowych i innych dźwignic, czyli ich największy atrybut, sprawia także, że stanowią niebezpieczeństwo. Odpowiednia eksploatacja i obsługa dźwignic, na których pracujesz sprawi, że zapewnisz bezpieczeństwo sobie i współpracownikom. Ten kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla operatorów dźwignic i ich przełożonych.

Course Objective

  • Identify the crane components you need to formally inspect and the frequency at which you need to inspect them
  • Recall safe crane operating procedures
  • Recognize safe and unsafe crane components and working conditions

Course Duration

27 Minutes

;