รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 2 - การตรวจสอบก่อนการใช้งานและการซ่อมบำรุง - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 2 - Pre-Operation Inspection and Maintenance - Global Thai)
Interactive

รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 2 - การตรวจสอบก่อนการใช้งานและการซ่อมบำรุง - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 2 - Pre-Operation Inspection and Maintenance - Global Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

รถ เครื่องมือ และเครื่องจักรช่วยงานอุตสาหกรรมอย่างรถฟอร์คลิฟต์หรือรถยกนั่งขับ, รถยกยืนขับ, รถหยิบสินค้า, รถยกเดินตาม และแม่แรงยกฐานรอง นั้น จะมีการใช้งานทุกๆ วัน เพื่อยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโกดังหรือในโรงงาน ในทุกๆ ปีรถช่วยงานอุตสาหกรรมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งบางส่วนก็เป็นอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะใช้รถช่วยงานอุตสาหกรรม คุณจำเป็นต้องได้รับการอบรมและทดสอบเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีที่จะขับขี่หรือใช้มันได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 2 จะครอบคลุมการตรวจสอบก่อนใช้งาน, การซ่อมบำรุง, การเติมเชื้อเพลิง และการชาร์จพลังงาน

Course Objective

  • Identify the four key inspection points
  • Describe how to perform pre-use inspections
  • Recall safety procedures to take when refueling, changing and charging batteries

Course Duration

23 Minutes

;