Informace o nebezpečných chemických látkách - Mezinárodní (Hazardous Chemical Information - International Czech)
Interactive

Informace o nebezpečných chemických látkách - Mezinárodní (Hazardous Chemical Information - International Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 21, 2019

 Course Description

Pracovníci jsou nebezpečným chemickým produktům vystavováni každý den, a to pro exponované pracovníky a jejich zaměstnavatele představuje vážný problém. Školení z identifikace a klasifikace rizik je navrženo tak, aby pracovníkům poskytlo informace, které potřebují k tomu, aby nebezpečné chemické látky rozpoznali a vyhnuli se jim. Tento kurz podává svým účastníkům úvod k veškeré problematice od obsahu informačního programu o nebezpečných chemických látkách, přes Globálně harmonizovaný systém klasifikace a značení chemických látek (GHS) až po způsoby užití bezpečnostních listů (BL) a štítků na chemických látkách při přípravě na rizika nebo při reakci na expozici. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s chemickými látkami.

Course Objectives

  • State the purpose of a Hazardous Chemical Information Program;
  • Recognize who is covered by the hazardous chemical information program;
  • State the four basic parts of the hazardous chemical information program;
  • State the purpose of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS);
  • Explain how the hazardous chemical information program aligns with the GHS;
  • Identify physical and health hazards of chemicals;
  • List what items should be included in a hazardous chemical inventory;
  • Recognize what should be included in the written hazardous chemical information program;
  • Recognize the information contained in a Safety Data Sheet (SDS) and how it is used and maintained in the workplace;
  • Identify where and how hazard warning labels must be used; List the elements of the Hazardous chemical information Standard training program

Course Duration

28 Minutes

;