Informowanie o niebezpiecznych substancjach chemicznych - Międzynarodowa (Hazardous Chemical Information - International Polish)
Interactive

Informowanie o niebezpiecznych substancjach chemicznych - Międzynarodowa (Hazardous Chemical Information - International Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 21, 2019

Course Description

Każdego dnia pracownicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, co stanowi poważny problem zarówno dla nich, jak i dla pracodawców. W trakcie szkolenia z zakresu identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń pracownikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do rozpoznawania i unikania niebezpiecznych chemikaliów. Uczestnicy kursu poznają Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) i treść programu informowania o niebezpiecznych substancjach chemicznych oraz dowiedzą się, jak korzystać z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) i odczytywać oznakowanie chemikaliów, by przygotować się na zagrożenia lub odpowiednio na nie reagować. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Course Objectives

 • State the purpose of a Hazardous Chemical Information Program;
 • Recognize who is covered by the hazardous chemical information program;
 • State the four basic parts of the hazardous chemical information program;
 • State the purpose of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS);
 • Explain how the hazardous chemical information program aligns with the GHS;
 • Identify physical and health hazards of chemicals;
 • List what items should be included in a hazardous chemical inventory;
 • Recognize what should be included in the written hazardous chemical information program;
 • Recognize the information contained in a Safety Data Sheet (SDS) and how it is used and maintained in the workplace;
 • Identify where and how hazard warning labels must be used;
 • List the elements of the Hazardous chemical information Standard training program

Course Duration

28 Minutes  

;