การรักษาความปลอดภัยมือ ข้อมือและนิ้วมือ (Hand, Wrist and Finger Safety Thai) image

การรักษาความปลอดภัยมือ ข้อมือและนิ้วมือ (Hand, Wrist and Finger Safety Thai)

Folder lesson (21 mins)

การรักษาความปลอดภัยมือ ข้อมือและนิ้วมือ (Hand, Wrist and Finger Safety Thai)

Course Description

Course Description

เพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกของคุณ ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ มือของคุณช่วยให้คุณได้ทำงานที่น่าทึ่งมากมาย มือของคุณต้องประสบกับอันตรายหลายหลากตลอดทั้งวัน โชคดีที่การบาดเจ็บที่มือและข้อมือส่วนมากสามารถป้องกันได้ หลักสูตรนี้นำเสนออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือ ข้อมือและนิ้วมือรวมถึงขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ผู้เรียนที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคน

Course Objective

  • ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมือ ข้อมือและนิ้วมือในการทำงานของคุณ
  • พูดคุยถึงการเคลื่อนไหวบางประเภทสามารถทำให้เกิดปัญหาด้านสรีรศาสตร์ได้อย่างไร และ
  • เลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับมือ ข้อมือและนิ้วมือของคุณได้

Course Duration

21 Minutes