ความปลอดภัยในการใช้บันได (Ladder Safety Thai)
Interactive

ความปลอดภัยในการใช้บันได (Ladder Safety Thai)

Course Description

แน่นอนที่สุดว่า การตกจากบันไดทำให้คุณบาดเจ็บได้ แต่คุณเคยรู้บ้างหรือไม่ว่า การตกจากบันไดที่สูงเพียง 1 เมตร (หรือ 4 ฟุต) นั้น ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องใช้บันไดในที่ทำงาน คุณจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย โปรแกรมนี้จะครอบคลุมไปถึงผลที่จะตามมาจากการใช้บันไดอย่างไม่ปลอดภัย รวมถึงบันไดชนิดต่างๆ และวิธีการใช้บันไดแต่ละชนิด อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการจัดเก็บด้วย สำหรับผู้เรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือ พนักงานทุกคนที่จำเป็นต้องใช้บันได้

Course Objective

  • ระบุผลของการใช้บันไดอย่างไม่ถูกวิธีได้; รู้จักบันไดชนิดต่างๆ
  • ระบุได้ว่าเมื่อใดควรใช้บันไดชนิดใด และควรใช้มันอย่างไร
  • จดจำแนวทางที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บันได รวมทั้งวิธีการตรวจสอบและจัดเก็บบันไดด้วย

Course Duration

34 Minutes

;