อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Guarding Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Guarding Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

การบาด การเฉือน การหมุน จุดบีบอัด ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นอันตรายต่อนิ้วมือและมือของคุณ ตัวป้องกันอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องมือของคุณจากอันตรายที่มาจากชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้ต่าง ๆ การฝึกอบรมนี้จะอธิบายอันตรายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้รวมถึงข้อกำหนดและเครื่องป้องกันที่ควรใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคุณ ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ ใครก็ตามที่ทำงานกับเครื่องจักรต่าง ๆ

Course Objective

  • ระบุอันตรายสามัญที่เกิดได้จากเครื่องจักรทุกชนิด
  • ทราบชนิดของตัวป้องกันที่ใช้เพื่อควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  • ทราบชนิดของอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้เพื่อควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  • ระบุเครื่องป้องกันอื่นที่อาจใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเครื่องจักรของคุณ และ
  • ระบุชนิดของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่คุณควรใช้ในขณะใช้งานเครื่องจักรโรงงาน

Course Duration

22 Minutes

;