Bezpečnost používání hasících přístrojů (Fire Extinguisher Safety Czech)
Interactive

Bezpečnost používání hasících přístrojů (Fire Extinguisher Safety Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 15, 2019

Course Description

Kdyby jste se na pracovišti setkali s požárem, poznali byste, zda s ním bojovat nebo utéct? Kdybyste se jej rozhodli hasit, věděli byste, co dělat? Po absolvování tohoto kurzu budete vědět, zda s požárem bojovat nebo utéct a jak zvolit a použít hasící přístroj. Obeznámenost s postupy může zachránit životy! Ideálními studenty jsou všichni zaměstnanci.

Course Objectives

  • Decide when to fight or flee a fire;
  • Recall the three elements needed to start and sustain a fire;
  • Choose the appropriate fire extinguishers for different types of fires;
  • Recall how to use the PASS method to operate fire extinguishers;
  • Recall general guidelines about how to inspect and maintain fire extinguishers;
  • Identify best practices for hands-on fire extinguisher training

Course Duration

18 Minutes

;