ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguisher Safety Thai)
Interactive

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguisher Safety Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description


หากคุณต้องเผชิญกับเพลิงใหม้ในที่ทำงานของคุณ คุณจะทราบหรือไม่ว่าคุณต้องหนีหรือต้องดับเพลิง หากคุณตัดสินใจดับเพลิง คุณทราบหรือไม่ว่าจะต้องทำอย่างไร เรียนรู้หลักสูตรนี้เพื่อทราบถึงเวลาใดที่ควรดับเพลิงหรือควรหลบหนีและวิธีเลือกรวมถึงใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง การทราบว่าคุณต้องทำอย่างไรสามารถรักษาชีวิตของคุณไว้ได้! ผู้เรียนที่เหมาะสมได้แก่ พนักงานทุกคน

Course Objective


  • Decide when to fight or flee a fire
  • Recall the three elements needed to start and sustain a fire
  • Choose the appropriate fire extinguishers for different types of fires
  • Recall how to use the PASS method to operate fire extinguishers
  • Recall general guidelines about how to inspect and maintain fire extinguishers
  • Identify best practices for hands-on fire extinguisher training

Course Duration


19 Minutes

;