Zapobieganie Pożarom (Fire Prevention Polish)
Interactive

Zapobieganie Pożarom (Fire Prevention Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description


Odniesienie obrażeń lub śmierć w wyniku pożaru to przerażająca wizja. Nie można zakładać, że samo istnienie straży pożarnej jest gwarancją bezpieczeństwa. Większości pożarów w miejscu pracy można zapobiec. Uczestnicy tego kursu dowiedzą się, jak zmniejszyć ryzyko pożaru w miejscu pracy. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Course Objective


  • Know the three elements you need to keep separated to prevent fires
  • Recognize the leading causes of fires in the workplace
  • Recall common workplace fire prevention tools and practices
  • Recall typical procedures for fire drills and evacuations

Course Duration

25 Minutes

;