Požární Ochrana (Fire Prevention Czech)
Interactive

Požární Ochrana (Fire Prevention Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 11, 2019

Course Overview

Popálení představuje strašný způsob smrti i zranění. Nemůžete předpokládat, že se o vaše bezpečí postará pouhá existence protipožárního oddělení. Většině požárů na pracovištích lze bez problémů zabránit. V tomto kurzu zjistíte, jak snížit riziko požáru na svém pracovišti. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Course Objectives

  • Know the three elements you need to keep separated to prevent fires
  • Recognize the leading causes of fires in the workplace
  • Recall common workplace fire prevention tools and practices
  • Recall typical procedures for fire drills and evacuations

Duration

23 Minutes

;