Łatwopalne i zapalne substancje ciekłe - Globalna (Flammable and Combustible Liquids - Global Polish)
Interactive

Łatwopalne i zapalne substancje ciekłe - Globalna (Flammable and Combustible Liquids - Global Polish)

UL PureSafety
Updated Mar 22, 2019

Course Description

Łatwopalną cieczą jest przecież ropa naftowa, którą prawie wszyscy wykorzystują w samochodach. Łatwopalne i zapalne substancje ciekłe są jednak niebezpieczne. Tak prosta sprawa, jak niezwłoczne odłożenie substancji ciekłej do szafki na łatwopalne ciecze, może przesądzić o życiu lub śmierci. W tym szkoleniu omówiono zagrożenia związane z łatwopalnymi i zapalnymi substancjami ciekłymi oraz ogólne środki ostrożności, takie jak właściwy sposób ich przechowywania i korzystania z nich. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Course Objectives

  • Define the properties of flammable and combustible liquids;
  • Explain the risks associated with flammable and combustible liquids;
  • Select correct general safety procedures for working around flammable and combustible liquids;
  • Identify proper storage methods for flammable and combustible liquids;
  • Recognize violations of flammable and combustible liquid safety principles and procedures;

Course Duration

22 Minutes

;