Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) Část osmá - Mezinárodní (Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight - International Czech)
Interactive

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) Část osmá - Mezinárodní (Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight - International Czech)

;