อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่แปด - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight - International - Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่แปด - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Eight - International - Thai)

Course Description

วัสดุอันตรายต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายของคุณได้ผ่านทางการย่อยอาหาร การดูดซึม และการสูดดม การใช้เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม จะสามารถปกป้องคุณจากอันตรายจากการสูดดมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันระบบทางเดินหายใจด้วยชุดสวีตการอบรมอุปกรณ์ (PPE)

Course Objective

  • Respiratory hazards
  • Types of respiratory protection
  • Care and maintenance of respirators

Course Duration

14 Minutes

;