การตรวจสอบเหตุการณ์ - ทั่วโลก (Incident Investigation - Global Thai)
Interactive

การตรวจสอบเหตุการณ์ - ทั่วโลก (Incident Investigation - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

คุณเคยได้ยินคำพูดเก่าแก่ที่กล่าวว่าความวิกลจริตคือการทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาและคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปบ้างหรือไม่? เราสามารถนำคำพูดดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยได้ ในกรณีที่บริษัททำสิ่งเดิมซ้ำๆ แต่กลับคาดหวังให้สถานที่ทำงานของบริษัทมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบสิ่งที่เราทำและค้นหาวิธีการปรับปรุงสิ่งดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สาเหตุ! หลักสูตรนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยให้กลายเป็นโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การค้นหาสาเหตุสำคัญที่ซ่อนอยู่และการดำเนินการเพื่อแก้ไข ผู้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร: หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานรวมถึงผู้จัดการในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างทุกรูปแบบ

Course Objective

  • Know why incident investigation and causal analysis are important
  • Define concepts and terms associated with incident investigation
  • Identify why incident investigation matters, when it occurs and who is involved
  • Know how to apply best practices for gathering information when an incident occurs
  • Keep asking “why” to perform causal analysis
  • Recall what to do once investigations are complete

Course Duration

26 Minutes