การให้และการรับข้อเสนอแนะ (Giving and Receiving Feedback Thai)
Interactive

การให้และการรับข้อเสนอแนะ (Giving and Receiving Feedback Thai)

UL PureSafety
Updated Mar 20, 2019

Course Description

ไม่มีใครชอบเมื่อมีคนมาบอกว่าสิ่งที่ตนเองทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็มีวิธีการที่คุณสามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้การสนทนาดังกล่าวมีผลดีแทนที่จะเป็นการสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ เข้าร่วมในหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการให้และรับข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่เหมาะสม: ผู้จัดการ หัวหน้างาน สมาชิกคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย

Course Objectives

  • Recognize unproductive ways to react to feedback;
  • Recall how to give and receive feedback in a positive, productive way;
  • Recognize the characteristics of effective feedback;

Course Duration

17 Minutes

;