การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Continuously Improve for Safety Excellence Thai)
Interactive

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Continuously Improve for Safety Excellence Thai)

Updated Mar 22, 2019

Course Description

ไม่ว่าองค์กรจะมีความปลอดภัยเช่นใด หรือมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังมีช่องทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกเสมอ ในคอร์สฝึกอบรมชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนที่เหมาะสมจะได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัยเป็นหลัก


Course Objectives


  • Know what continuous improvement is
  • Recognize the direct and indirect benefits of continuous improvement for occupational health and safety
  • Know what the continuous improvement workflow looks like
  • Recall the differences and advantages of lagging and leading indicators
  • Recognize how quality management tools can improve occupational health and safety performance

Course Duration


23 Minutes