Brandwacht - Globaal (Fire Watch - Global Dutch)
Interactive

Brandwacht - Globaal (Fire Watch - Global Dutch)

Updated Mar 18, 2019

Course Description

Ieder jaar ontstaan er vele werkplaatsbranden ten gevolge van brandgevaarlijke werkzaamheden, waaronder snijden, lassen en andere werkzaamheden waarbij warmte en vonken worden gegenereerd. Brandgevaarlijke werkzaamheden worden meestal uitgevoerd zonder dat er een brandwacht ter plekke aanwezig is. De meeste, zo niet alle incidenten die gerelateerd zijn aan brandgevaarlijke werkzaamheden, zijn volledig te voorkomen. Een brandwacht, indien goed uitgevoerd, is één van de belangrijkste manieren om de veiligheid van werknemers te bewaren gedurende brandgevaarlijke werken en om schade en vernieling aan eigendom te voorkomen. Deze cursus gaat over de rol en verantwoordelijkheden van de brandwacht. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Course Objective

Understand the hazards presented by hot work; Describe where hot work is – and is not – permitted; Identify the safety precautions needed to prepare an area for hot work; Explain the role and responsibilities of a fire watcher; Recall the responsibilities of other individuals involved in hot work; Know what emergency procedures need to be in place for hot work

Course Duration

18 Minutes

;