Uitvoeren van Veiligheidsinspecties - Globaal (Performing Safety Inspections - Global Dutch)
Interactive

Uitvoeren van Veiligheidsinspecties - Globaal (Performing Safety Inspections - Global Dutch)

Course Description

Er zijn vele aspecten aan het uitvoeren van veiligheidsinspecties. U moet niet alleen in staat zijn om risico‘s en gevaren vast te stellen, u moet ook effectieve communicatieve vaardigheden hebben en in staat zijn om uw bevindingen op een heldere, bondige manier te documenteren. Deze training richt zich op de algemene technieken en benaderingen die u kunt gebruiken om een effectieve veiligheidsinspecteur te worden. Ideale leerlingen zijn werknemers die veiligheidsinspecties uitvoeren.

Course Objective

  • Planning for the inspection
  • Conducting the inspection
  • Following up to make sure corrective actions are taken

Course Duration

31 Minutes

;