Zagrożenia powodowane przez łuk elektryczny - Międzynarodowa (Electrical Arc Flash Awareness - International Polish)
Interactive

Zagrożenia powodowane przez łuk elektryczny - Międzynarodowa (Electrical Arc Flash Awareness - International Polish)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

Łuk elektryczny może wygenerować temperaturę nawet 19 000 stopni Celsjusza (35 000 stopni Fahrenheita)! Praca w pobliżu paneli i systemów elektrycznych zwiększa ryzyko kontaktu z łukiem elektrycznym. Wymaga więc wyjątkowych środków ostrożności. To szkolenie obejmuje informacje pozwalające chronić się przed tym śmiertelnym zagrożeniem, widocznym i słyszalnym dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Kurs przeznaczony jest dla niewykwalifikowanego personelu pracującego z elektrycznością oraz przełożonych. Ma zastosowanie w wielu różnych branżach, ale dotyczy przede wszystkim konserwacji i produkcji w warunkach przemysłowych.

Course Objective

  • Recognize the significance of the arc flash hazard
  • Define arc flash
  • Recall common causes of injury
  • Identify general precautions and safe work practices, including personal protective equipment (PPE), labels and boundaries

Course Duration

14 Minutes