การตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า - ทั่วโลก (Recognizing Electrical Hazards - Global Thai)
Interactive

การตระหนักถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า - ทั่วโลก (Recognizing Electrical Hazards - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีและเหตุผลว่าทำไมกระแสไฟฟ้าจึงมีความอันตรายเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจมีอยู่ หลักสูตรนี้มีไว้เพื่อคนงานทุกคนในทุกอุตสาหกรรม

Course Objective

  • Recall how electricity works
  • Define key electrical terms
  • Recognize why electrical incidents occur
  • Recall the dangers associated with electrical hazards

Course Duration

19 Minutes