อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สาม - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Three - International Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สาม - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Three - International Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 20, 2019

Course Description

คุณเพิ่มความเสี่ยงของตนเองต่อการบาดเจ็บที่ดวงตาและใบหน้า เมื่อคุณไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือเลือกประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายซึ่งคุณอาจต้องพบเจอในการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิธีการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะที่ดวงตาและใบหน้าในหลักสูตรนี้

Course Objective

  • List the hazards that typically cause eye and face injuries
  • State when eye and face protection should be worn
  • Describe how to select appropriate eye and face protection for a given set of hazards
  • Inspect and maintain eye and face protection

Course Duration

11 Minutes

;