อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนทีหนึ่ง - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part One - International Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนทีหนึ่ง - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part One - International Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 10 ตอน ในบทนำนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ PPE และวิธีที่นายจ้างใช้กำหนดข้อกำหนดของ PPE ผู้เรียนที่เหมาะสมคือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • OSHA’s PPE standard
  • Hazard assessment
  • Engineering, work practice and administrative controls

Course Duration

8 Minutes