การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย - ทั่วโลก (Performing Safety Inspections - Global Thai)
Interactive

การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย - ทั่วโลก (Performing Safety Inspections - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยต้องดำเนินในหลายแง่มุม คุณไม่เพียงแค่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงและอันตรายได้เท่านั้น คุณยังต้องสามารถประเมินทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมและจัดทำเอกสารบันทึกสิ่งที่คุณได้พบอย่างชัดเจนและถูกต้องอีกด้วย การฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นด้านเทคนิคและวิธีการทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อการเป็นผู้ตรวจการสอบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนหลักสูตรนี้คือพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

Course Objective

  • Planning for the inspection
  • Conducting the inspection
  • Following up to make sure corrective actions are taken

Course Duration

31 Minutes