การเฝ้าระวังไฟ - ทั่วโลก (Fire Watch - Global Thai)
Interactive

การเฝ้าระวังไฟ - ทั่วโลก (Fire Watch - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

ในทุกๆ ปีจะมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร้อน ซึ่งมีทั้งงานตัด งานเชื่อม และงานชนิดอื่นๆ ที่สร้างความร้อนและสะเก็ดไฟได้ ปกติแล้วงานร้อนมักจะมีการทำกัน โดยไม่มีการเฝ้าระวังไฟที่ดีพอ ทั้งๆ ที่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำงานร้อนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้การเฝ้าระวังไฟที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุด ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความร้อน ทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินได้ด้วย สำหรับหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนเฝ้าระวังไฟ เป็นหลัก โดยผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Understand the hazards presented by hot work
  • Describe where hot work is – and is not – permitted
  • Identify the safety precautions needed to prepare an area for hot work
  • Explain the role and responsibilities of a fire watcher
  • Recall the responsibilities of other individuals involved in hot work
  • Know what emergency procedures need to be in place for hot work

Course Duration

18 Minutes