การป้องกันการพลัดตก (Fall Protection Thai)
Interactive

การป้องกันการพลัดตก (Fall Protection Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description


ในแต่ละปีมีคนงานจำนวนมากต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต อันเป็นผลมาจากการพลัดตกจากที่สูงในขณะทำงาน โดยการพลัดตกดังกล่าวนั้น มักจะเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อน และมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัย การอบรมชุดนี้จะครอบคลุมไปถึงระบบและกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการพลัดตกดังกล่าว โดยจะเน้นไปที่การพลัดตกของคนงาน และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้

Course Objective


  • ระบุถึงอันตรายจากการพลัดตกได้
  • เข้าใจชนิดและวิธีการจัดเตรียมการป้องกันการพลัดตกได้
  • ระบุองค์ประกอบของระบบป้องกันการพลัดตกส่วนตัวได้
  • ตระหนักในความสำคัญของการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตก
  • จดจำข้อมูลที่มีความสำคัญ ที่เกี่ยวกับแผนช่วยเหลือจากการพลัดตก ได้

Course Duration


50 Minutes