การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervision Thai)
Interactive

การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervision Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

บุคคลากรคือทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับองค์กรในช่วงที่ตลาดแข่งขันกันอย่างรุนแรงขึ้นทุกที การดูแลทรัพยากรนี้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หลักสูตรนี้แสดงเครื่องมือที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะช่วยหัวหน้างานใหม่ให้ทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็เป็นการทบทวนที่ดีสำหรับหัวหน้างานอาวุโส ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนหลักสูตรนี้คือหัวหน้างานและผู้จัดการ

Course Objective

  • Recognize the importance of being an effective supervisor
  • Understand the multiple roles a supervisor plays
  • Identify common mistakes to avoid
  • Describe how to transition to a supervisory position
  • List seven supervisory styles and understand when and how to use them
  • Describe how to manage better using motivation, accountability, recognition and communication

Course Duration

36 Minutes