Zapobieganie zanieczyszczaniu wody deszczowej (Stormwater Pollution Prevention Polish)
Interactive

Zapobieganie zanieczyszczaniu wody deszczowej (Stormwater Pollution Prevention Polish)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

Prawo narzuca obowiązek regulowania odpływu wody deszczowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia rzek i jezior. Wskazanie źródeł zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed nimi odpływu wody deszczowej to jedna z najlepszych i najbardziej ekonomicznych metod ochrony jakości wody. Szkolenie to przedstawia najlepsze sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu wody deszczowej.

Course Objective

  • Define stormwater
  • Discuss how the regulation of stormwater has developed
  • List common sources of stormwater pollution
  • Discuss the effects of stormwater pollution on the environment
  • Give examples of best management practices for preventing stormwater pollution
  • Describe how to respond to a spill
  • State the fines and penalties for polluting stormwater
  • Describe the purpose and requirements of a Stormwater Pollution Prevention Plan (SWP3)

Course Duration

29 Minutes