ระบบข้อมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS) - ตอนที่ 2: WHMIS ทำงานอย่างไร (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - ​Part 2: How WHMIS Works Thai)
Interactive

ระบบข้อมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS) - ตอนที่ 2: WHMIS ทำงานอย่างไร (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - ​Part 2: How WHMIS Works Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

ระบบข้อมูลสารอันตรายในสถานประกอบการหรือ WHMIS ช่วยทำให้ข้อมูลสารอันตรายสามารถใช้งานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ และมีแบบแผนมากขึ้น สำหรับคนงานทุกคนในแคนาดา สามารถให้ข้อมูลและบอกถึงฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจจะมีการดำเนินการที่ซับซ้อนอยู่บ้าง หลักสูตรนี้อธิบายว่า WHMIS ทำงานอย่างไร, ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling หรือ GHS) มีการใช้ร่วมกับ WHMIS อย่างไรบ้าง, ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ WHMIS และเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารอันตรายให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรบ้าง หลักสูตรนี้ครอบคลุมข้อบังคับส่วนใหญ่ของ WHMIS 2015 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ควรศึกษาเรื่องนี้ก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • คุณน่าจะสามารถอธิบายวิธีการทำงานของ WHMIS ได้ รวมทั้งการใช้งาน WHMIS ร่วมกับระบบการจำแนกประเภทและการติดสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ GHS) ด้วย

Course Duration

19 Minutes