พื้นสำหรับเดิน/ทำงาน - โกลบอล (Walking/Working Surfaces - Global Thai)
Interactive

พื้นสำหรับเดิน/ทำงาน - โกลบอล (Walking/Working Surfaces - Global Thai)

UL PureSafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description


การลื่น, สะดุด และล้ม ยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บของพนักงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ทว่าการเข้าใจถึงการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ เพื่อป้องกันอุบัติดังกล่าวนั้น จะเป็นประโยชน์กับคุณได้ในระยะยาว โดยการช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุลง โดยชุดอบรมชุดนี้ จะมอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐาน OSHA โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เป็นเรื่องของพื้นในการเดินและทำงาน โดยผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคนนั่นเอง

Course Objective

  • เข้าใจได้ว่าการรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้ทางเดินและพื้นที่ทำงานปลอดภัยได้อย่างไร
  • จดจำได้ถึงคำแนะนำความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับ: พื้น และทางเดิน
  • บันไดพาด และสลักบันได
  • บันไดในตัวอาคาร และขั้นบันได
  • นั่งร้าน
  • กระดานเทียบ และทางลาด