Veiligheid van loopkranen en portaalkranen - Globaal (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Dutch)
Interactive

Veiligheid van loopkranen en portaalkranen - Globaal (Overhead and Gantry Crane Safety - Global Dutch)

 Course Description

Iedereen die met kranen werkt, weet dat je het dagelijkse risico van botsingen, elektrische ongevallen, vallende ladingen en andere ernstige incidenten niet moet onderschatten. De kracht die loopkranen, portaalkranen en soortgelijke kranen zo nuttig maakt, maakt ze ook gevaarlijk. Door de kranen waarmee je werkt op de juiste manier te onderhouden en te bedienen, kun je jezelf en je collega's beschermen. Ideale cursisten zijn personen die kranen bedienen en hun leidinggevenden.

Course Objective

  • Identify the crane components you need to formally inspect and the frequency at which you need to inspect them
  • Recall safe crane operating procedures
  • Recognize safe and unsafe crane components and working conditions

Course Duration

26 Minutes

;