Veiligheid en u - Globaal (Safety and You - Global Dutch)
Interactive

Veiligheid en u - Globaal (Safety and You - Global Dutch)

Updated Mar 18, 2019

Course Description

Als supervisor hebben uw acties een directe invloed op de werknemers waarop u toezicht houdt. Hoe u met uzelf omgaat, wat u zegt en zelfs wat u niet zegt, heeft een invloed op de manier waarop werknemer5s zichzelf gedragen. Daarom bekijken we diverse benaderingen op veiligheidsbeheer en helpen wij u bij het opbouwen van een verbeterd klimaat voor veiligheid op uw werkplek. Ideale cursisten zijn leidinggevenden en managers.

Course Objective

  • Explain why traditional approaches to safety management are necessary but perhaps not sufficient to eliminate accidents and injuries
  • Identify why discipline-based safety management doesn’t work to motivate safe behavior
  • Know how to use positive feedback to motivate safe performance
  • Specify how to build a climate for safety

Course Duration

50 Minutes

;