การใช้งานอ่างล้างตาและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน - นานาชาติ (Using Eyewashes and Emergency Showers - International Thai)
Interactive

การใช้งานอ่างล้างตาและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน - นานาชาติ (Using Eyewashes and Emergency Showers - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

หลักสูตรอบรมความตระหนักรู้ระดับนี้จะให้ข้อมูลสำคัญแก่ทุกท่านที่อาจจำเป็นต้องใช้อ่างล้างตาและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยวิธีการตรวจจับการละเลย การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เหมาะสมในการเรียนหลักสูตรนี้คือพนักงานทุกคนที่อาจต้องสัมผัสกับสารเคมีต่าง ๆ

Course Objective

Identify why it’s important to have quick and easy access to eyewashes and emergency showers; Recognize eyewash and emergency shower neglect; Identify how to correct common eyewash and emergency shower problems; Explain how to safely use eyewashes and emergency showers

Course Duration

18 Minutes