แนวโน้มและการวิเคราะห์ - จากทั่วโลก (Trending and Analysis - Global Thai)
Interactive

แนวโน้มและการวิเคราะห์ - จากทั่วโลก (Trending and Analysis - Global Thai)

Course Description

คุณจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องหากคุณไม่มีการประเมินผลงานของคุณเป็นประจำ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยคือการปฏิบัติตามตามแผนของคุณแล้ววิเคราะห์ผลเพื่อดูว่ามพื้นที่สำหรับการปรับปรุง ลงเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ควรวิเคราะห์สิ่งที่สามารถบอกได้และวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามขึ้น ผู้เรียนที่เหมาะสม: ผู้จัดการ, หัวหน้า สมาชิกคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย

Course Objective

  • Recognize the importance of measuring the effectiveness of incident management systems
  • Define lagging and leading indicators
  • Recall best practices for following up on corrective actions

Course Duration

16 Minutes

;