System informacji o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (WHMIS) - Część 2: Jak działa WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 2: How WHMIS Works Polish)
Interactive

System informacji o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (WHMIS) - Część 2: Jak działa WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 2: How WHMIS Works Polish)

 Course Description

System informacji o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (z ang. Workplace Hazardous Materials Information System –WHMIS) to baza danych zawierająca informacje na temat niebezpiecznych substancji, która jest dostępna dla wszystkich osób pracujących w Kanadzie. Biorąc pod uwagę ilość informacji oraz liczbę zaangażowanych w ten system podmiotów i instytucji, stworzenie takiego rozwiązania jest poważnym i złożonym przedsięwzięciem. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak działa WHMIS, jak WHMIS został ujednolicony z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania w ramach WHMIS oraz jak pracownicy mogą w pełni skorzystać z dostępnych dla nich informacji na temat substancji niebezpiecznych. Niniejsze szkolenie dotyczy najnowszych wymagań systemu informacji o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (WHMIS) z 2015 r. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Course Objective

  • Opisać jak działa system informacji o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (WHMIS) oraz jak jest on powiązany z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

Course Duration

19 Minutes

;