Świadomość ekologiczna część 2 (Environmental Awareness Part 2 Polish)
Interactive

Świadomość ekologiczna część 2 (Environmental Awareness Part 2 Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 15, 2019

Course Description

Druga z trzech części kursu ma na celu promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W tej części omówiono regulowane przez agencję ochrony środowiska EPA kwestie związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, eksploatacją zbiorników stacjonarnych, gospodarką zużytym olejem i odpadami ogólnymi oraz dobre wzorce działania. Docelowa grupa uczestników szkolenia jest wszystkie osoby, które wykonują prace objęte regulacjami środowiskowymi.

Course Objectives

  • Identify additional EPA-regulated environmental issues for air emissions, stationary storage tanks management, used oil and universal waste
  • State best management practices (BMPs) for dealing with these issues

Course Duration

27 Minutes

;