Świadomość ekologiczna część 1 (Environmental Awareness Part 1 Polish)
Interactive

Świadomość ekologiczna część 1 (Environmental Awareness Part 1 Polish)

Updated Mar 15, 2019

Course Description

Wyobraź sobie, że firma, dla której pracujesz, niewłaściwie obchodzi się z niebezpiecznymi odpadami albo chemikaliami, niszcząc środowisko i zdrowie swoich pracowników. Konsekwencje dla firmy, Twojej pracy, a nawet Twojego życia byłyby ogromne. Celem tego trzyczęściowego kursu jest promowanie pracy w sposób przyjazny środowisku i zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Część 1 przedstawia cele środowiskowe, cel systemów zarządzania środowiskowego, kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak odpady niebezpieczne czy woda deszczowa, oraz zasady gospodarowania ściekami przemysłowymi. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które wykonują prace objęte regulacjami środowiskowymi.

Course Objectives

  • Identify our environmental mission and goals
  • State the purpose of an environmental management system (EMS)
  • Recognize the amounts of hazardous waste associated with each generator classification
  • Identify EPA-regulated environmental issues regarding hazardous waste, non-hazardous waste, industrial wastewater and storm water
  • List best management practices (BMPs) for dealing with industrial waste

Course Duration

35 Minutes