การป้องกันมลพิษจากน้ำพายุ (Stormwater Pollution Prevention Thai)
Interactive

การป้องกันมลพิษจากน้ำพายุ (Stormwater Pollution Prevention Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

กฎหมายกำหนดให้เราควบคุมน้ำพายุเพื่อลดมลพิษของแม่น้ำและทะเลสาบให้ได้มากที่สุด การระบุแหล่งที่มาของมลพิษจากน้ำพายุ และการป้องกันน้ำดังกล่าวไม่ให้ปนเปื้อนน้ำท่า นั้น นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุด ในการปกป้องคุณภาพน้ำเอาไว้ สำหรับบทเรียนนี้จะนำเสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการป้องกันมลพิษจากน้ำพายุ

Course Objective

  • Define stormwater
  • Discuss how the regulation of stormwater has developed
  • List common sources of stormwater pollution
  • Discuss the effects of stormwater pollution on the environment
  • Give examples of best management practices for preventing stormwater pollution
  • Describe how to respond to a spill
  • State the fines and penalties for polluting stormwater
  • Describe the purpose and requirements of a Stormwater Pollution Prevention Plan (SWP3)

Course Duration

30 Minutes