Stísněné Prostory Vyžadující Povolení k Práci - Mezinárodní (Confined Spaces Permit-Required - International Czech) image

Stísněné Prostory Vyžadující Povolení k Práci - Mezinárodní (Confined Spaces Permit-Required - International Czech)

Folder lesson (45 mins)

Stísněné Prostory Vyžadující Povolení k Práci - Mezinárodní (Confined Spaces Permit-Required - International Czech)

Course Description

 Course Description

Do uzavřeného prostoru může být snadné vstoupit. Vrátíte se z něj ovšem bezpečně? Jedná-li se o stísněný prostor, který k práci vyžaduje povolení, pak víte, že se v daném prostoru vyskytuje riziko související s hořlavým, dusivým, žíravým nebo toxickým ovzduším. Toto školení vám pomůže chápat rizika související se stísněnými prostory a postupy, které zavedl váš zaměstnavatel, aby chránil vás i osoby ve vašem okolí. Tyto informace neberte na lehkou váhu. Mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí! Mezi ideální účastníky školení patří každý, kdo pracuje ve stísněných prostorách nebo v jejich okolí.

Course Objectives

  • List the differences between permit-required confined spaces and non-permit-required confined spaces
  • Identify the hazards associated with confined spaces
  • Recall the roles and responsibilities of the confined-space entry team
  • Identify what is required on an entry permit and other procedural safeguards when conducting a confined-space entry
  • Know how to respond to emergencies

Course Duration

45 Minutes