Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) część dziewiąta - Międzynarodowa (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International Polish)
Interactive

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) część dziewiąta - Międzynarodowa (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 15, 2019

 Course Description

Pracując w pobliżu urządzeń elektrycznych, zawsze należy stosować odpowiednie środki ostrożności i dobrać właściwe narzędzia do wykonywanej pracy. Obejmuje to również korzystanie z właściwych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). W tej części szkolenia dotyczącego środków ochrony indywidualnej omówiono zabezpieczenia przeciwporażeniowe oraz ich klasy i typy.

Course Objectives

  • List the basic hazards of electricity
  • Identify the different types of electrical protective devices
  • Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Course Duration

9 Minutes

;