ความปลอดภัยและคุณ - ทั่วโลก (Safety and You - Global Thai)
Interactive

ความปลอดภัยและคุณ - ทั่วโลก (Safety and You - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

 Course Description

ในฐานะการเป็นผู้บังคับบัญชานั้นการกระทำของคุณอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานที่คุณเป็นผู้ควบคุมดูแล คุณจัดการกับตัวคุณเองอย่างไร? อะไรคือสิ่งที่คุณพูด? และแม้กระทั่งอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ได้พูดถึงเลยเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน ดังนั้น เราจะตรวจสอบวิธีการจัดการความปลอดภัยประเภทต่างๆ และช่วยคุณในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานของคุณ ผู้เรียนที่เหมาะที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการ

Course Objective

  • Explain why traditional approaches to safety management are necessary but perhaps not sufficient to eliminate accidents and injuries
  • Identify why discipline-based safety management doesn’t work to motivate safe behavior
  • Know how to use positive feedback to motivate safe performance
  • Specify how to build a climate for safety

Course Duration

50 Minutes

;