การรายงาน (การป้อนข้อมูล) - ทั่วโลก (Reporting (Data Entry) - Global Thai)
Interactive

การรายงาน (การป้อนข้อมูล) - ทั่วโลก (Reporting (Data Entry) - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

รายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบจากการสังเกตและการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร? วิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งได้ถูกรายงาน! นำหลักสูตรนี้ไปใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของรายงานเช่นเดียวกับลักษณะรายงานที่ดี ผู้เรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, กรรมการจากคณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย

Course Objective

  • Know when to complete reports
  • Recognize the benefits of documenting observations and incidents
  • Know the characteristics of effective reports

Course Duration

14 Minutes