Przestrzenie zamknięte Wymagające zezwolenia na wejście - Międzynarodowa (Confined Spaces Permit-Required - International Polish)
Interactive

Przestrzenie zamknięte Wymagające zezwolenia na wejście - Międzynarodowa (Confined Spaces Permit-Required - International Polish)

Updated Mar 14, 2019

 Course Description

Możesz wejść do przestrzeni zamkniętej, ale czy będziesz w stanie bezpiecznie z niej wyjść? Jeśli jest to przestrzeń zamknięta wymagająca zezwolenia na wejście, istnieje ryzyko, że atmosfera jest w niej łatwopalna, dusząca, żrąca lub toksyczna. Dzięki niniejszemu szkoleniu zrozumiesz zagrożenia związane z przestrzeniami zamkniętymi i poznasz procedury, które Twój pracodawca stosuje, by chronić Ciebie i innych w Twoim otoczeniu. Nie bagatelizuj tych informacji. Mogą one przesądzić o życiu lub śmierci! Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracujących w przestrzeniach zamkniętych lub w pobliżu nich.

Course Objectives

  • List the differences between permit-required confined spaces and non-permit-required confined spaces
  • Identify the hazards associated with confined spaces
  • Recall the roles and responsibilities of the confined-space entry team
  • Identify what is required on an entry permit and other procedural safeguards when conducting a confined-space entry
  • Know how to respond to emergencies

Course Duration

45 Minutes