Průmyslové vozíky s vlastním pohonem - Přehled pro obsluhu - Globální (Powered Industrial Trucks - Operators Overview - Global Czech)
Interactive

Průmyslové vozíky s vlastním pohonem - Přehled pro obsluhu - Globální (Powered Industrial Trucks - Operators Overview - Global Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 13, 2019

Course Description 

Průmyslové vozíky s vlastním pohonem, jako například vysokozdvižné vozíky, motorové zdvihače palet, tahače, tažné motory a jiná zařízení s pohonem jsou používány každý den ke zdvihání a přesouvání vybavení nebo materiálů. Z důvodu vysokého rizika zranění i úmrtí při práci s průmyslovým vozíkem s vlastním pohonem byla pro zlepšení bezpečnosti vypracována jistá doporučení o užívání a školení. Konkrétně je doporučováno, aby obsluha průmyslových vozíků s pohonem obdržela obsáhlý zaškolovací výcvik obsahující část specifickou pro daný závod, praktické předvádění dovedností na pracovišti a hodnotící část. Dále zaměstnavatelům doporučujeme za určitých okolností zajistit obnovovací školení o průmyslových vozících s pohonem.

Course Objectives 

  • Give an overview of the different types and classes of powered industrial trucks
  • State the most common causes of powered industrial truck injuries and fatalities
  • Outline the process for conducting pre-use inspections
  • Identify key elements for safe operation of a powered industrial truck, including stability and load handling
  • Discuss safety considerations when refueling and changing or charging batteries
  • Recognize the most important considerations for stopping a lift and/or ending a shift

Course Duration  

35 Minutes

;